فراخوان ثبت نام در رویداد صادرکننده نمونه ملی سال 1399
شورای عالی صادرات فعال‌تر شود
اعلام آمادگی رئیس اتاق ایران برای برگزاری روز ملی صادرات