دانلود کتاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه جمهوری اسلامی ایران
منتخبین بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات 1399
نشست بررسی مشکلات و دغدغه‌های صادرکنندگان نمونه کشوری به همت معاونت کسب‌وکار اتاق ایران
در نشست تقدیر از کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه مطرح شد
شاخص انتخاب صادرکننده نمونه با همفکری تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی تدوین می‌شود
تبصره ماده (۸) آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه ملی اصلاح شد
صادرکنندگان نمونه سال 1399 کشور معرفی شدند
شورای عالی صادرات فعال‌تر شود
اعلام آمادگی رئیس اتاق ایران برای برگزاری روز ملی صادرات