راهنمای ثبت نام

راهنمای گام به گام و برنامه زمانی ثبت نام و انتخاب صادرکنندگان برگزیده در سطح استانهای کشور

  

گام اول: ( از تاریخ  99/06/15 لغایت 99/07/25)

 متقاضیان می توانند با مراجعه با سایت بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات به آدرس اینترنتی ed.iccima.ir  نسبت به مطالعه کامل و دقیق شاخص های عمومی و اختصاصی گروه های کالایی و گروه های خدماتی، لیست گروه های رقابتی که می توانند در آنها ثبت نام کنند و همچنین مدارک و مستنداتی که برای اظهارات خود باید ارائه نمایند،اقدام نمایند.

 متقاضیان گروه های کالایی پس از مطالعه کامل موارد فوق الذکر می بایست با مراجعه به سامانه کارت بازرگانی به آدرس  cscs.chambertrust.ir وارد صفحه کاربری شخصی خود بشوند. در این مرحله با استفاده از لینک مربوط به ثبت نام الکترونیکی بیست و چهارمین مراسم انتخاب صادر کنندگان نمونه کشوری که در صفحه شخصی هر شخص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی تعبیه شده است، نسبت به ثبت نام آنلاین اقدام نمایند. این افراد می بایست نسبت به تکمیل فرم سوالات تعبیه شده در سامانه اقدام نموده و بعد از ثبت و نهایی نمودن فرم ثبت نام، تصویر نهایی فرم تکمیل شده که نمایش داده خواهد شد را دانلود و نزد خود نگهداشته تا در صورت انتخاب اولیه توسط دبیرخانه و تماس برای ارسال مدارک، فرم دانلود شده را جهت تائید، ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل نموده و همراه با زونکن اطلاعات به دبیرخانه ارسال نمایند.

 متقاضیان گروه های خدماتی بصورت مستقیم و با استفاده از لینک فرم ثبت نام ایجاد شده بر روی تارنمای بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات به آدرس ed.iccima.ir نسبت به تکمیل آنلاین فرم ثبت نام می بایست اقدام نمایند. این افراد می بایست نسبت به تکمیل فرم سوالات تعبیه شده در سامانه اقدام نموده و بعد از ثبت و نهایی نمودن فرم ثبت نام، تصویر نهایی فرم تکمیل شده که نمایش داده خواهد شد را دانلود و نزد خود نگهداشته تا در صورت انتخاب اولیه توسط دبیرخانه و تماس برای ارسال مدارک، فرم دانلود شده را جهت تائید، ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل نموده و همراه با زونکن اطلاعات به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

گام دوم: ( از تاریخ  99/07/30 لغایت 99/08/10)

 دبیرخانه برگزاری مراسم روز ملی صادرات پس از بررسی اظهارات اعلام شده متقاضیان و مطابقت با بانک های اطلاعاتی گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی، نسبت به تهیه لیست متقاضیان به تفکیک هر استان اقدام نموده و فهرست شرکت های منتخب اولیه در هر گروه کالایی و خدماتی را به اتاق های بازرگانی استانها ارسال خواهد نمود تا دبیرخانه های استانی ستاد برگزاری روز ملی صادرات نسبت به هماهنگی با شرکت های منتخب اولیه برای تهیه زونکن مدارک و مستندات بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام نمایند. در این مرحله شرکت های منتخب در هر گروه کالایی و خدماتی می بایست با مطالعه راهنمای تهیه مدارک و مستندات مورد نیاز ( پس از مشخص شدن نفرات برگزیده، در سایت بیست و چهارمین مراسم روزملی صادرات بارگزاری خواهد شد)، نسبت به تهیه زونکن مدارک خود اقدام نموده و دو نسخه از فرم دانلود شده خود اظهاری شرکت که در زمان ثبت نام نهایی دریافت کرده بودند را ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل نموده و همراه زونکن مدارک و مستندات به دبیرخانه های استانی تحویل نمایند.

 

 

 

دانلود فایل اکسل لیست گروه های رقابتی در سال 1399

 

 

دانلود شاخص های عمومی و اختصاصی گروه های کالایی

 

(دانلود شاخص های عمومی و اختصاصی گروه های خدمات در منوی شاخص ها و معیارها موجود است)

 

خواندن 6986 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 13 مهر 1399 13:59