شنبه, 31 خرداد 1399 10:25

اعلام آمادگی رئیس اتاق ایران برای برگزاری روز ملی صادرات

در پی نامه سرپرست سازمان توسعه تجارت به رئیس اتاق ایران مبنی بر آمادگی سازمان برای تفویض برگزاری روز ملی صادرات به اتاق ایران، شافعی طی نامه‌ای ضمن تشکر از این اقدام سازمان توسعه تجارت از آمادگی کامل این اتاق در برگزاری این رویداد سالانه خبر داد.

در پی نامه سرپرست سازمان توسعه تجارت به رئیس اتاق ایران مبنی بر آمادگی سازمان برای تفویض برگزاری روز ملی صادرات به اتاق ایران، شافعی طی نامه‌ای ضمن تشکر از این اقدام سازمان توسعه تجارت از آمادگی کامل این اتاق در برگزاری این رویداد سالانه خبر داد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران با اشاره به مذاکرات قبلی طرفین و قدردانی از همکاری اتاق ایران برای تصدی برگزاری روز ملی صادرات، اعلام کرد که سازمان آمادگی دارد روند برگزاری روز ملی صادرات که مصادف با 29 مهرماه است را به اتاق ایران تفویض کند.

در این نامه آمده است که همچنین در صورت موافقت سایر اعضای کارگروه انتخاب صادرکنندگان نمونه، در مورد تفویض بخشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه کشوری به اتاق ایران نیز تصمیم‌گیری خواهد شد.

روز ملی صادرات 29 مهرماه هر سال با تقدیر از صادرکنندگان نمونه کشور برگزار می‌شود.

خواندن 732 دفعه