سه شنبه, 03 تیر 1399 17:10

اطلاعیه شرط رفع تعهد ارزی

به اطلاع صادرکنندگان محترم می رساند با عنایت به مصوبات کمیته موضوع ماده «2» چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال 1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصمیم کارگروه انتخاب صادر کنندگان نمونه کشوری، متقاضیان محترم صرفاً در صورت رفع تعهدات ارزی خود بر اساس بسته فوق الذکر، امکان شرکت و انتخاب در فرآیند صادرکننده نمونه کشوری را خواهند داشت.

لازم به ذکر است میزان رفع تعهد ارزی برای شرکت های تولیدی، دارویی، دانش بنیان 50% و شرکت های بازرگانی 70% ارز حاصل از صادرات این شرکت ها می باشد.

یادآور می گردد پرونده متقاضیانی که میزان رفع تعهدات ارزی آنها پایین تر از درصد موارد مطورحه فوق باشد و اقدام به ثبت نام در فرآیند انتخاب صادر کننده برگزیده استانی بنمایند، در همان مرحله اول حذف خواهد شد.

خواندن 1570 دفعه