سه شنبه, 14 بهمن 1399 09:35

تبصره ماده (۸) آئین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه ملی اصلاح شد

بر اساس تبصره ماده(8)  آیین نامه تشویق صادر کنندگان، " حضور مجدد صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در فرآیند انتخاب ( پیش از انقضای مهلت کارت ویژه) مشروط به افزایش حداقل (10 %) ارزش صادرات در مقایسه با سال انتخاب می باشد". این الزام با توجه به اصلاح و واقعی نمودن ارزش پایه صادراتی صورت گرفته توسط گمرک جمهوری اسلامی و نوسانات شدید نرخ ارز موجب گردیده بود تا بسیاری از صادرکنندگان شناسنامه دار، معتبر و خوشنام بخش خصوصی علیرغم رشد بعضاً بالای 50 % در حجم صادرات خود، نتوانند رشد 10 % ارزش صادرات خود را محقق نمایند و لذا از گردونه رقابت در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی در سال 1399 باز ماندند.

در حاشیه برگزاری مراسم روز ملی صادرات در22 دی ماه 1399 و با توجه به درخواست اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر حذف 10 % ارزش صادرات و یا لحاظ نمودن افزایش حداقل 10% در وزن صادرات به تشخیص کار گروه ، هیئت وزیران طی مصوبه 127422/ت58367هـ مورخ 1399/11/06 موافقت خود را اعلام نمود.

متن کامل این مصوبه به شرح زیر است :

هیئت وزیران در جلسه 1399/11/01 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

در تبصره ماده (8) آیین نامه تشویق صادرکنندگان نمونه موضوع تصویب نامه شماره 4522/ت22152هـ مورخ 1380/02/09 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 94765/ت48171ک مورخ 1391/05/14 عبارت "و در موارد استثنائی به تشخیص کار گروه موضوع ماده (4) این آیین نامه مشروط به افزایش حداقل ده درصد (10%) وزن صادرات " قبل از عبارت " در مقایسه با سال انتخاب " اضافه می شود .

خواندن 507 دفعه